Språk: SV / DK

Fundo planeringskalender

Beställ planeringskalender i A4

Undervisning i teori och praktik

Undervisning i teori och praktik

Gunnar Lindström, Lars Åke Pennlert: Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik
ISBN 978-91-975584-8-8, 6:e reviderade upplagan från 2016, 93 sid. Pris: 129 kr inkl. moms (frakt tillkommer)

En storsäljare som sätter ord på det som tas för givet inom undervisning.

Undervisning är en komplex aktivitet men går, enligt vår uppfattning, att beskriva, analysera och förstå. Kvaliteten på undervisning är beroende av lärares kompetenser, lärarskicklighet är kunskapsgrundad. Utbildning bedrivs inom många områden i samhället och vi tror att många yrkesgrupper har användning av grundläggande didaktiska kunskaper för planering, genomförande och värdering av olika undervisningsuppdrag. Syftet med boken är att ge verktyg för planering och analys av undervisning. Lärarutbildning omfattar såväl universitetsförlagda kurser som verksamhetsförlagd utbildning. För att integrera dessa delar presenteras didaktiska begrepp och modeller som kopplas till konkreta undervisningsexempel. Vår beskrivning av kunskapsområdet didaktik är koncentrerad och generell och bör därför följas av fördjupningar inom olika ämnen och utbildningsområden. Boken används i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och ämnesdidaktiska kurser, i handledarutbildning och kompetensutveckling av verksamma lärare samt i pedagogik på grundnivå. Vi hoppas att boken kan inspirera lärare på olika nivåer inom olika utbildningar att utveckla sin lärarskicklighet.

Visible Teaching. Perspectives on Teaching and Teaching Competence

Professional development in teaching, based on science and proven experience calls for professonal language. In this article, teaching and the complexity of teacher work are analysed to make teaching visible. General concepts and models for analysis are essential for reflection on teaching and for developing the teacher profession. Teachers are expected to integrate and implement many aspects of teaching in practice. Visible Teaching takes the teachers point of view, where the relation; student, content, teacher and intentions are essential. Three general teacher competencies are presented, didactic competence distingues teachers from other professions related to human development and learning. Teacher practice is framed and dependent of context and conditions at hand, necessary in analysis and reflection on teaching.

Kontakta oss för mer information.

Beställ Undervisning i teori och praktik

Nyttig info

Endast Lilla Fundo-kalendern kvar

Det har varit en rasande åtgång på kalendrar så nu är både Stora Fundo-kalendern (A4) och Fundo-kalendern (A5) DEFINITIVT slut för detta läsår. Lilla Fundo-kalendern har vi däremot några lådor kvar av.

Fundos nyhetsbrev

I januari 2019 rensade vi bort alla prenumeranter av vårt nyhetsbrev. Om du vill fortsätta att få nyheter från oss måste du anmäla dig igen: Anmäl dig till vårt NYA nyhetsbrev här

Fundos senaste nyhetsbrev

Läromedia och GR

Beställ Fundos kalendrar/böcker via kommunens avtalsleverantör t ex Läromedia, eller GR Utbildning Läromedel.

För våra finska kunder

Återförsäljare i Finland är Jakobstads Bokhandel, Storg. 11, 68600 Jakobstad
tel: 06 7230889, e-post: jakobstads.bokhandel (at) multi.fi

Danska kalendrar

Återförsäljare i Danmark - Bjerre Forlag

Handgjorda silversmycken

Silversmycken på leena.eu