Allaktivitetshuset i Sundbyberg

Lördagen den 28 oktober 2017 genomförde Fundo Förlag och ABF Norra Stockholms län ett välbesökt samarrangemang på Allaktivitetshuset i Sundbyberg; en tvåtimmars föreläsning om DNA med presentation av boken DNA - kunskapens källa. Rikard Erlandsson gick igenom grunderna med DNA, hur det fungerar och vart forskningen är på väg.

bokhandel

Författaren utanför Allaktivitetshuset.

De inledande bilderna förklarade hur DNA ärvs, hur den genetiska koden fungerar och hur man analyserar DNA i ett laboratorium.

bokhandel

Rikard förklarade hur kriminaltekniska markörer utvärderas i en DNA-analys.

När vi vet vad DNA är kan vi även använda det för kriminaltekniska ändamål eller för att undersöka hur olika befolkningsgrupper är besläktade med varandra.

bokhandel

Författaren påpekade att alla detaljer är viktiga vid en kriminalteknisk undersökning, inte bara DNA.

Den vanligaste användningen av DNA-analyser idag bland gemene man är för släktforskning och det är ett område som expanderar snabbt. Sist men inte minst höjde Rikard ett varningens finger för de företag som lovar att bantning och sportande blir mycket effektivare med hjälp av DNA-analyser. Det är tyvärr inte så enkelt.