Die Zeit, 23 november 2017

Den tyska dagstidningen Die Zeit skrev i vetenskapsdelen (Wissen) den 23 november 2017 om författaren och hans bror Rolf. Artikeln ingick i en serie om syskon. Stefan Schmitt skrev om forskningen vid det svenska Tvillingregistret och om tvillingparet Rikard och Rolf Erlandsson.

Arbetsplats

Die Zeit, 23 november 2017, vetenskapsdelen.

Under titeln Kunskap gånger två (Erkenntnis mal zwei) gick Stefan igenom hur Tvillingregistret används för att undersöka hur arv och miljö samspelar. Han skriver även att Rolf tidigare fått ett exemplar av boken och att han har deltagit vid tillställningar där Rikard berättat om sin bok.

Det var under skoltiden som Rikards intresse för DNA väcktes även om det mesta verkade obegripligt och komplicerat. Numera är Rikard Erlandsson en erkänd forskare inom området molekylär genetik som skrivit boken DNA - kunskapens källa berättar Stefan avslutningsvis i artikeln.