Boksläpp på Svenska Tvillingregistret

2017-09-21 släppte vi boken DNA - kunskapens källa på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet. På torsdageftermiddagarna klockan 14.30 brukar institutionen ha en intern torsdagsfika med diskussion kring olika aktuella vetenskapliga ämnen. Men idag hade man öppnat dörrarna för en intresserad allmänhet.

Patrik introducerar författaren

Tvillingregistrets chef Patrik Magnusson introducerar författaren.

Ett sjuttiotal personer, både forskare och andra intresserade, dök upp för att lyssna på författaren. Rikard Erlandsson berättade om DNA-tester som säljs till allmänheten och uppmanade närvarande forskare att hjälpa till att skingra den okunskap råder.

Föreläsning

Författaren uppmanar forskare att sprida kunskap kring DNA.

Efter presentationen var det möjligt för intresserade att själva skaffa sig ett exemplar av boken från Fundo Förlag som var närvarande.

Föreläsning

Fundo deltog och sålde ett flertal böcker.

Även släkten hade uppmärksammat boksläppet.

Broder får en bok

Författaren överlämnar ett exemplar av boken till sin tvillingbror.