Region J H visar sin uppskattning

Författaren uppmärksammades på sin arbetsplats och uppvaktades med blommor 2017-09-26. Efter att ha tittat i blädderexet var det många på laboratoriet som ville ha ett eget exemplar av DNA - kunskapens källa.

Arbetsplats

Författaren på sin arbetsplats.