Språk: SV / DK

Fundo planeringskalender

Beställ planeringskalender i A4

Pedagogisk översättning

Pedagogisk översättning

Meissner, Kent: PEDAGOGISK ÖVERSÄTTNING
ISBN 978-91-975584-2-6, 103 sidor.
Pris 175:00 kr inkl. moms (frakt tillkommer)

Jordnära handledning i konsten att omsätta WISC-test till pedagogisk handling.

Läraren har en svår elev. Eleven ägnas många timmars funderingar. Är eleven begåvad men lat eller en ”plugghäst” utan större begåvning? Är eleven…?

Kort sagt: Eleven är pedagogiskt svår att förstå sig på, trots att läraren kan ha flera års erfarenhet av olika elever med ovanliga inlärningsvägar.

Kan då ett psykologiskt test tillföra något av värde?

Lärarens samlade erfarenheter om eleven möter skolpsykologens information om testresultatet.

Kan det abstrakta testresultatet överföras till praktisk pedagogik för läraren och elevens övriga lärare?

Boken handlar om vardagliga begrepp och praktisk pedagogik.

Boken handlar om pedagogisk översättning av elevers WISC-resultat.

Boken behandlar WISC-III och ett kompletterande häfte behandlar WISC-IV och erfarenheter kring båda testens användning för Pedagogisk översättning.

Denna pdf-fil Komplettering WISC-IV (öppnas i nytt fönster) - som är fri för nedladdning och utskrift för eget bruk - är ett komplement till boken Pedagogisk översättning. Du bör alltså först ha läst boken för att, fullt ut, kunna tillgodogöra Dig tilläggets innehåll. Strax efter att boken gavs ut, så ersattes WISC-III av en förnyad version, WISC-IV. Komplettering WISC-IV tar upp erfarenheterna av detta för både psykolog och pedagog. Dessutom diskuteras ytterligare erfarenheter från genomföranden av Pedagogiska översättningar efter bokens utgivande.

Om författaren
Kent Meissner, legitimerad psykolog, har arbetat som skolpsykolog i sex kommuner sedan början av 1970-talet. Tillsammans med specialpedagoger ur skolans centrala resursgrupp har metoden utarbetats sedan 1998 och tillämpats på över 400 elever i samtliga årskurser i tre kommuner. Förutom utvärdering av metoden under 2005-2006, genom medel från dåvarande Specialpedagogiska institutet (SIT), så har ett flertal föreläsningar och konferenser hållits om metoden - med både lärare, specialpedagoger och psykologer såsom deltagare.

Mer information på författarens egen hemsida. (öppnas i nytt fönster)

Läs författarens artikel om Pedagogisk översättning (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss för mer information.

Beställ Pedagogisk översättning

Nyttig info

Inköpsavtal

Beställ Fundos kalendrar/böcker via kommunens avtalsleverantör t ex GR Utbildning Läromedel, Läromedia, eller Lyreco.

Fundos nyhetsbrev

Anmäl dig här

Vårt senaste nyhetsbrev

Danska kalendrar

* Dansk A4-kalender - liggende

* Dansk A5-kalender - liggende

* Dansk A5-kalender - stående

* Priser i SEK
* Subventionerad frakt till Danmark

GRAMMATIK

* Engelsk grammatik
* Tysk grammatik
Grammatikböckerna beställs från Bjerre Forlag i Danmark

Handgjorda kalenderfodral och silversmycken

Bokfodral och silversmycken från Kreativ Design