Språk: SV / DK

Fundo planeringskalender

Beställ planeringskalender i A4

Undervisning i teori och praktik

Undervisning i teori och praktik

Gunnar Lindström, Lars Åke Pennlert: Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik
ISBN 978-91-975584-9-5, 7:e upplagan från 2019, 107 sid. Pris: 192 kr inkl. moms (frakt tillkommer)

En storsäljare som sätter ord på det som tas för givet inom undervisning.

Alla människor som gått en utbildning har erfarenheter av undervisning. Utbildning bedrivs inom de flesta områden i samhället och många yrkesgrupper har idag användning av grundläggande kunskaper om hur undervisningsuppdrag kan planeras, genomföras och utvärderas. Undervisning är en komplex aktivitet men enligt vår uppfattning går den att beskriva, analysera och förstå. Undervisning syftar till lärande för någon och därför blir förståelsen av sambandet mellan undervisning och lärande en självklar utgångspunkt för hur pedagogisk verksamhet utformas. Det pedagogiska område som behandlar undervisning benämns didaktik och innefattar både praktiska och teoretiska kunskaper. I boken presenteras didaktiska begrepp, modeller och perspektiv som redskap för planering och analys av undervisning. Undervisning beskrivs på en generell nivå och med hjälp av konkreta exempel visas hur allmändidaktiska begrepp och modeller kan användas i undervisning inom olika ämnen och kunskapsområden.

I den sjunde upplagan finns fler konkreta exempel på planeringar samt uppdaterade skrivningar, exempelvis rörande digitaliseringens påverkan på undervisning.Boken avslutas med en engelskspråkig artikel:

Visible Teaching. Perspectives on Teaching and Teaching Competence

Professional development in teaching, based on science and proven experience calls for professonal language. In this article, teaching and the complexity of teacher work are analysed to make teaching visible. General concepts and models for analysis are essential for reflection on teaching and for developing the teacher profession. Teachers are expected to integrate and implement many aspects of teaching in practice. Visible Teaching takes the teachers point of view, where the relation; student, content, teacher and intentions are essential. Three general teacher competencies are presented, didactic competence distingues teachers from other professions related to human development and learning. Teacher practice is framed and dependent of context and conditions at hand, necessary in analysis and reflection on teaching.

Kontakta oss för mer information.

Beställ Undervisning i teori och praktik

Nyttig info

Inköpsavtal

Beställ Fundos kalendrar/böcker via kommunens avtalsleverantör t ex GR Utbildning Läromedel, Läromedia, eller Staples.

Fundos nyhetsbrev

Anmäl dig här

Vårt senaste nyhetsbrev

Handgjorda kalenderfodral och silversmycken

Bokfodral och silversmycken från Kreativ Design

För våra finska kunder

Återförsäljare i Finland är Jakobstads Bokhandel
tel: 06 7230889, e-post: jakobstads.bokhandel (at) multi.fi

Danska kalendrar

Återförsäljare i Danmark - Bjerre Forlag

Giving People sammarbetspartner