Språk: SV / DK

Fundo planeringskalender

Beställ planeringskalender i A4

Undervisning i teori och praktik

Undervisning i teori och praktik

Gunnar Lindström, Lars Åke Pennlert: Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik
ISBN 978-91-986039-3-4, 8:e reviderade upplagan från 2022, 111 sid. Pris: 205 kr inkl. moms (frakt tillkommer)

Hur kan undervisning i olika utbildningar förstås och utvecklas?

Utbildning bedrivs inom många områden i samhället och många yrkesgrupper har idag användning av grundläggande kunskaper om hur undervisning kan planeras, genomföras och utvärderas. Undervisning är en komplex aktivitet men enligt vår uppfattning går den att beskriva, analysera och förstå. Undervisning syftar till lärande för någon annan och förståelse av sambandet mellan undervisning och lärande är en självklar utgångspunkt för hur pedagogisk verksamhet utformas.
Det pedagogiska område som behandlar undervisning benämns didaktik och innefattar både teoretiska och praktiska kunskaper. Undervisning beskrivs här på en generell nivå och med hjälp av konkreta exempel visas hur allmändidaktiska begrepp och modeller kan användas som redskap för analys och planering av undervisning inom olika ämnen och kunskapsområden.

Boken innehåller även artikeln
Visible Teaching. Perspectives on Teaching and Teaching Competence
Professional development in teaching, based on science and proven experience calls for professonal language. In this article, teaching and the complexity of teacher work are analysed to make teaching visible. General concepts and models for analysis are essential for reflection on teaching and for developing the teacher profession.
Teachers are expected to integrate and implement many aspects of teaching in practice. Visible Teaching takes the teachers point of view, where the relation; student, content, teacher and intentions are essential. Three general teacher competencies are presented, didactic competence distingues teachers from other professions related to human development and learning. Teacher practice is framed and dependent of context and conditions at hand, necessary in analysis and reflection on teaching.

Kontakta oss för mer information.

Beställ Undervisning i teori och praktik

Nyttig info

Inköpsavtal

Beställ Fundos kalendrar/böcker via kommunens avtalsleverantör t ex GR Utbildning Läromedel, Läromedia, eller Lyreco.

Fundos nyhetsbrev

Anmäl dig här

Vårt senaste nyhetsbrev

Danska kalendrar

* Dansk A4-kalender - liggende

* Dansk A5-kalender - liggende

* Dansk A5-kalender - stående

* Priser i SEK
* Subventionerad frakt till Danmark

GRAMMATIK

* Engelsk grammatik
* Tysk grammatik
Grammatikböckerna beställs från Bjerre Forlag i Danmark

Handgjorda kalenderfodral och silversmycken

Bokfodral och silversmycken från Kreativ Design