Språk: SV / DK

Fundo planeringskalender

Beställ planeringskalender i A4

Komplettering WISC - IV

Komplettering WISC - IV

Meissner, Kent: Komplettering WISC - IV
ISBN 978-91-975584-4-0, 27 A4-sidor, spiralbunden.
Pris 90:00 kr inkl. moms (frakt tillkommer)

Kompletterande häfte till boken "Pedagogisk översättning"
Detta häfte är ett komplement till boken "Pedagogisk översättning". Du bör alltså först ha läst boken för att, fullt ut, kunna tillgodogöra Dig häftets innehåll. Strax efter att boken gavs ut, så ersattes WISC-III av en förnyad version, WISC-IV. Häftet tar upp erfarenheterna av detta för både psykolog och pedagog. Dessutom diskuteras ytterligare erfarenheter från genomföranden av Pedagogiska översättningar efter bokens utgivande.

Om författaren
Kent Meissner, legitimerad psykolog, har arbetat som skolpsykolog i sex kommuner sedan början av 1970-talet. Tillsammans med specialpedagoger ur skolans centrala resursgrupp har metoden utarbetats sedan 1998 och tillämpats på över 400 elever i samtliga årskurser i tre kommuner. Förutom utvärdering av metoden under 2005-2006, genom medel från dåvarande Specialpedagogiska institutet (SIT), så har ett flertal föreläsningar och konferenser hållits om metoden - med både lärare, specialpedagoger och psykologer såsom deltagare.

Mer information på författarens egen hemsida. (öppnas i nytt fönster)

Läs författarens artikel om Pedagogisk översättning (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss för mer information.

Beställ Komplettering WISC - IV

Nyttig info

Fundos nyhetsbrev

I januari 2019 rensade vi bort alla prenumeranter av vårt nyhetsbrev. Om du vill fortsätta att få nyheter från oss måste du anmäla dig igen: Anmäl dig till vårt NYA nyhetsbrev här

Fundos senaste nyhetsbrev

NYA KALENDRAR!

Kalendrarna för 2020/2021 finns nu för omgående leverans.
Se till så att du inte blir utan! Förra upplagan gick åt rasande snabbt.

Läromedia och GR

Beställ Fundos kalendrar/böcker via kommunens avtalsleverantör t ex Läromedia, eller GR Utbildning Läromedel.

Handgjorda silversmycken

Silversmycken på leena.eu

För våra finska kunder

Återförsäljare i Finland är Jakobstads Bokhandel
tel: 06 7230889, e-post: jakobstads.bokhandel (at) multi.fi

Danska kalendrar

Återförsäljare i Danmark - Bjerre Forlag

Giving People sammarbetspartner