Språk: SV / DK

Fundo planeringskalender

Beställ planeringskalender i A4

Diktator Anorexia Nervosa

Diktator Anorexia Nervosa

Lögde, Ann: Diktator Anorexia Nervosa
ISBN 978-91-975584-3-3, 177 sidor.
Pris 210:00 kr.
Utgivningsdatum 2010-12-04

Roman om en ung människas väg ut ur Diktator Anorexia Nervosas järngrepp
Inger är en ambitiös tjej som går första året på gymnasiet. Hennes ambition är att allt hon företar sig ska bli bra. Riktigt bra. Helst perfekt. Men ingen kan göra allt perfekt. Så Ingers frustration över oförmågan till perfektion växer och växer. Till slut tar missnöjet omvägen över kroppen. Tonårskroppen har ju blivit fet!

”Provresultat och idrottsliga prestationer kunde vara så oförutsägbara, men vad jag stoppade i munnen, det kunde jag i alla fall ha full kontroll över.”

I sin strävan efter den fulla kontrollen och perfekta världen, vaknar Inger en dag och upptäcker att hon i jakten på kontroll och perfektion har tappat bort sig själv. Inger har blivit en INGEN. Och INGEN har av en diktator vid namn Anorexia Nervosa blivit kastad i det anorektiska fängelset.

”Den tidigare åtråvärda välkontrollerade världen hade blivit ett fängelse, och svältens fängelse var kallt och fuktigt. Gallret osynligt för omvärlden. Fotbojan och kulan märkbar för omgivningen enbart genom den inskränkta rörelsefrihet den osynliga kedjan givit mig. Kedjans längd var en måttstock på hur inskränkt min rörelsefrihet blivit efter hand. Rörelsefriheten kunde jämföras med valfrihet, och valfrihet, det ägde jag knappast någon längre.”

”Diktator Anorexia Nervosa” är en bok om hur en ung kvinna drabbas av anorexi, och hur hon genom samtalsterapi blir hjälpt ur sitt tillstånd. ”Diktator Anorexia Nervosa” är även en bok om kunniga och engagerade terapeuter. Om stark och bärande vänskap. Och om föräldrars förtvivlade kamp att hjälpa och stötta sin dotter. Men främst är ”Diktator Anorexia Nervosa” en berättelse om hur INGEN kan finna sitt sanna och friska jag, och åter bli Inger.

Boken ”Diktator Anorexia Nervosa" vill ge en helhetsbild av tillståndet anorexi. Anorexi är inte en isolerad företeelse, utan drabbar även de som befinner sig i den sjukes närhet. Genom anorexidrabbade Ingers berättelse får läsaren en inblick i hur det är att ha anorexi. Vad som kan ligga bakom utvecklandet av anorexi. Läsaren får även en inblick i hur samtalsterapi kan hjälpa en anorexidrabbad till ett friskt liv.

Boken ”Diktator Anorexia Nervosa” vänder sig till anhöriga och vänner som lever i den sjukes omedelbara närhet. Till terapeuter, sjukvårdspersonal och damen i kassan på ICA som befinner sig en bit bort från den anorexidrabbade. Men sist och inte minst, vänder sig boken ”Diktator Anorexia Nervosa” till den som befinner sig i helvetets förgård, eller som upptäckt att fängelsegallret fallit ner bakom sig. Till alla Er, det finns hopp, det går, och det kan bli riktigt, riktigt bra!

Om författaren
Ann Lögde (1963-2016) var 16 år när hon drabbades av anorexi. Debutromanen "Diktator Anorexia Nervosa" bygger delvis på självbiografiska fakta. Ann Lögde var anestesisjuksköterska och arbetade som klinisk adjunkt på Uppsala universitet. Hon var även doktorand på Arbets- och miljömedicin i Uppsala ända till sin bortgång. Ann har dessutom studerat litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

Läs Birgitta Edlunds förord (öppnas i nytt fönster)

Läs Petra Sundqvists artikel om boken i Familjemagasinet nr 8, 2010 (öppnas i nytt fönster)

Läs Samuel Lagercrantz artikel om boken i nummer 5/2011 av Dagens Medicin (öppnas i nytt fönster)

Lyssna på författaren Ann Lögde i programmet Kulturspaning, Sveriges Radio P4 i Örebro

Läs Annica Jonssons artikel i Vårdfokus, nr 5/2011 (öppnas i nytt fönster)

Läs recensioner av boken på AdLibris (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss för mer information.

Beställ Diktator Anorexia Nervosa

Nyttig info

Inköpsavtal

Beställ Fundos kalendrar/böcker via kommunens avtalsleverantör t ex GR Utbildning Läromedel, Läromedia, eller Staples.

Fundos nyhetsbrev

Anmäl dig här

Vårt senaste nyhetsbrev

Handgjorda kalenderfodral och silversmycken

Bokfodral och silversmycken från Kreativ Design

För våra finska kunder

Återförsäljare i Finland är Jakobstads Bokhandel
tel: 06 7230889, e-post: jakobstads.bokhandel (at) multi.fi

Danska kalendrar

Återförsäljare i Danmark - Bjerre Forlag

Giving People sammarbetspartner